Praksiskandidat

OKBU opplæringskontor for Barne & Ungdomsarbeiderfag tilbyr kurs i VG3 Barne- og ungdomsarbeiderfag. Dette er teorien man trenger for å gå opp til fagprøve som praksiskandidat. Se Kurs for mer informasjon.

Fagprøve for deg som ikke er lærling: 

Opplæringslovens §3-5 gir deg rett til å gå opp til fagprøve uten å være lærling. Praksiskandidat er betegnelsen på en som har meldt seg opp til fagprøve etter denne paragrafen (også kalt «privatist»).

Praksiskandidater:

1.    Du må ha totalt 5 års allsidig praksis i faget som må dokumenteres med attester, timelister el.l. Krav til teori og praksis All teori og praksis må dokumenteres med attesterte kopier av vitnemål og attester. Se hva som kreves av dokumentasjon her

2.    Du må ta en teoretisk eksamen i Barne & Ungdomsarbeiderfaget. Dersom du ikke tidligere har bestått den yrkesteori som kreves. For å ta fagbrev i vårt fag trenger du eksamen i: VG3 Barne- og ungdomsarbeiderfag.  Praksiskandidater er fritatt fra kravet om felles allmenne fag (VG1) for å ta fag-/svenneprøve. Prøven kalles for tverrfaglig eksamen (teoretisk prøve) og avholdes to ganger i året. Påmeldingsfrist for våreksamen er 15. februar, og for høsteksamen 1. september.  Se: www.privatistweb.no

3.    Du melder deg opp til Fagprøven når du har bestått den teoretiske prøven via: www.rogfk.no eller ved å ta kontakt med Fagopplæringsavdelingen som er i Meieriet i Karmsundsgaten, 2.etg. Tlf 5192 2500. Du må betale prøveavgift før oppmelding til praktisk prøve. Kopi av gyldig kvittering legges ved oppmeldingen.

For mer info : www.rogfk.no