Ledige læreplasser

Velkommen til ledige læreplasser innen private skoler, barnehager og fritidstilbud:

Dette er våre ledige læreplasser for sommer/høst 2023. Ledige plasser legges ut fortløpende, så følg med jevnlig om du er søker. Klikk på navnet til bedriften for å lese mer om dem.

Du må sende søknad direkte til bedriften vi e-post oppgitt på bedriften, så vil du bli kontaktet av bedriften dersom du innkalles til intervju.

HAUGESUND/ KARMØY / TYSVÆR:

Steinerskolen i Haugesund har en ledig læreplass. Søknad sendes til: bjorn.davidsen@steinerskolen.no

Haugaland Idrettsbarnehage har 2 ledige læreplasser. Søknad sendes til: sidsel.oxnevad@aktioas.no

Asparmarke FUS Barnehage har 1 ledig læreplass. Søknad sendes til: dl.asparmarka@bhg.no

Rossabø menighet har 1 ledig læreplass. Søknad sendes til: so369@kirken.no 

Frikirken Karmøy har en 50% ledig lærestilling som kan kombineres med annen 50% stilling. Søknad sendes til: lars.folkedal@frikirken.no

STAVANGER / SØRFYLKET:

Eivindsholen FUS barnehage as har 1 ledig læreplass. Søknad sendes til: dl.eivindsholen@bhg.no

Ze-Bra Steindal Gårdsbarnehage har 1 ledig læreplass. Søknad sendes til: tone@zebrabarnehage.no 

Siden oppdateres fortløpende. Sist oppdatert: mai 2023