Økonomi/tilskudd

Lærebedriften dekker lærlingens lønn. En lærling med to års læretid skal ha en årslønn utbetalt, (fagarbeider) fordelt på to år. Dette gir ett lønnsnitt på 50% lønn pr år.

  1. halvår: 30 % av fagarbeider lønn
  2. halvår: 40 % av fagarbeider lønn
  3. halvår: 50 % av fagarbeider lønn
  4. halvår: 80 % av fagarbeider lønn

Tilskudd: 

Lærebedrifter får tilskudd pr. mnd. for å gi opplæring i bedrift. Dette tilskuddet utbetales etterskuddvis hver 6. mnd fra Opplæringskontoret. OKBU opplæringskontor Barne- & Ungdomsarbeiderfag driftes av lærlingtilskudd. Lærlingetilskuddet blir fordelt mellom lærebedrift og Opplæringskontor etter prosent-sats satt av styret i opplæringskontoret.

pr. i dag utbetales minimum 60% av tilskudd til lærebedrift.

Overskudd:

Overskudd fra opplæringskontoret utbetales til medlemsbedrifter som har lærling, fordelt etter antall lærlinger og læretid.