Bli lærebedrift

OKBU opplæringskontor Barne- & Ungdomsarbeiderfag er alltid på jakt etter nye, spennende og gode læreplasser. Vi tilbyr læreplasser hos private barnehager og skoler. Vi kan godkjenne din bedrift som lærebedrift, om vi ser at dere kan oppfylle målene lærlingen skal lære i løpet av læretiden. Vi sørger for alt nødvendig materiell til både bedrift og lærling.

Som lærebedrift gir dere opplæring i det daglige, resten ordner vi. Vi har god faglig kompetanse og tilbyr kurs for alle våre lærlinger underveis i læretiden. Alle våre lærlinger har oppgavebøker på nett, der de får personlig tilbakemelding og veiledning av oss. Mer om hva vi tilbyr våre lærebedrifter og lærlinger finner du her.

Det er en meget fordelaktig løsning å ta inn en lærling i våre fag. Du som bedrift får:

  • En kvalifisert medarbeider med to års teori innen faget
  • En fulltidsmedarbeider til opplæringslønn
  • Bedriften mottar tilskudd pr. mnd. for å ha lærling
  • Vi i opplæringskontoret tar den administrative delen, all retting og kursing av lærlingen

De fleste av våre lærlinger starter sin læretid i Juni, Juli, August – etter fullføring av VG2 Barne- og Ungdomsarbeider.

Det hender allikevel at det dukker opp ledige lærlinger i løpet av året fordi vi kan tilrettelegge for spesielle løp, og kryssløp for elever fra andre linjer.

De ordinære søkerene fra VG2 starter sin søkeprosess rundt mars det året de skal ut. Det svarer seg alltid å være tidlig ute med å melde inn ledige læreplasser til oss, for å få flere aktuelle kandidater å velge mellom.

Har du ansatte uten formell kompetanse? Alle kan ta fagbrev. Ta kontakt med oss så legger vi opp løp tilpasset den enkelte. Vi tilbyr kursing i teorien som trengs før man skal ta fagprøve. Se Kurs for mer informasjon.

Hva forventes av en lærebedrift?

Opplæringskontoret stiller med alt materiell som bedriften trenger for å gi opplæring. I alle våre bedrifter har vi en godkjent faglig leder. Dette er en person med fagbrev eller høyere utdannelse og lang arbeidserfaring. Faglig leder har en tettere oppfølging av lærelingen enn de andre i bedriften. I et samarbeid mellom lærling, faglig leder og Opplæringskontor arbeides det med målplan for opplæring i bedrift. Sammen sørger vi for at lærlingen får to innholdsrike og spennende år under læretiden.

Ansettelse av lærling:

Det er lærebedriften som velger ut hvem de vil ansette som lærling.

Dette foregår ved at Opplæringskontoret formidler hvilke bedrifter som har ledige læreplasser til aktuelle kandidater. Lærestedet kaller inn de kandidatene de ønsker til intervju, og velger hvem de ønsker å ha som lærling. Dersom det ikke er noen aktuelle søkere er det ingen forpliktelse på å ta inn lærling. Opplæringskontoret kan være med på intervjuet dersom lærebedriften ønsker det.

Lønn til lærlinger:

Lærebedriften dekker lærlingens lønn. Lærlingen jobber etter egne satser: en fagarbeiderlønn fordelt på to år.