Lærling

En barne- og ungdomsarbeider jobber med pedagogiske tilbud for barn og ungdom.

Som barne- og ungdomsarbeider planlegger, tilrettelegger og gjennomfører du ulike pedagogiske tilbud for barn og ungdom for å stimulere til vekst og utvikling. Du hjelper barna med å få en sosial utvikling gjennom kommunikasjon, samspill, fellesskap og samhold i et miljø preget av lek, utforsking og læring. Målet er å veilede barn og unge til å ta ansvar for sitt eget liv. Som barne- og ungdomsarbeider skal du være en god rollemodell for barn og unge.

Barne- og ungdomsarbeideren jobber med grupper og enkeltpersoner med ulik bakgrunn og ulike forutsetninger i livet. Planlegging, gjennomføring og vurdering av aktivitetene gjøres ut i fra barnas funksjonsnivå og livssituasjon, og for å fremme den enkeltes fysiske og psykiske helse. Aktivitetene kan være blant annet lek, drama, litteratur, sang og musikk, formgivning og friluftsaktiviteter – eller daglige gjøremål som matlaging og påkledning.

Barne- og ungdomsarbeideren jobber i nær samhandling med barn, ungdom, foresatte og kolleger.

Personlige egenskaper

Som barne- og ungdomsarbeider er du interessert i å jobbe med barn og ungdom. Du må være åpen, fleksibel og samarbeidsvillig, være forståelsesfull og kunne kommunisere med mennesker med ulik bakgrunn og i ulike livssituasjoner. Du må kunne jobbe selvstendig og være ansvarsbevisst.

Barne- og ungdomsarbeideren må ha kunnskap om mennesker og om hva som påvirker menneskers atferd og livssituasjon.

Hvor jobber barne- og ungdomsarbeidere?

Barne- og ungdomsarbeideren jobber på alle arenaer der barn og ungdom er. Eksempler kan være barnehager, barneparker, skoler, skolefritidsordninger, fritidsklubber, andre forbyggende tiltak.

Kilde: www.utdanning.no

Trenger du informasjon som du kan gi til bedriften om det å ta inn en lærling? Du er velkommen til å bruke denne.

Hvordan ser læretiden ut for våre lærlinger? 
Oppfølging av lærlinger:  Første læreår  Andre læreår 
August  Oppstartsmøte   
September  Oppstartsamling for alle nye lærlinger Besøk fra opplæringskontoret 
Oktober  Fagsamling for alle lærlinger i samme kull Fagsamling for alle lærlinger i samme kull
November  Besøk fra opplæringskontoret: Min bedrift presenteres  Semesteroppgave  
Desember 
Januar  Første halvårsvurdering: Lærling, bedrift og faglig leder  Tredje halvårsvurdering: Lærling, bedrift og faglig leder 
Februar    Fagprøveforberedende: start på siste semesteroppgave 
Mars  Fagsamling for alle lærlinger i samme kull Semesteroppgave: Prøve-fagprøve 
April  Besøk fra opplæringskontoret  Fjerde halvårsvurdering:

Vurdering av prøvefagprøve og fokus frem til fagprøven 

Mai  Semesteroppgave 
Juni  Andre halvårsvurdering Lærling, bedrift og faglig leder 
Juli  Ferie opplæringskontoretferievakt for hastesaker  Ferie opplæringskontoretferievakt for hastesaker