Om oss

Hvem er vi? OKBU Opplæringskontor Barne- og ungdomsarbeiderfag har to ansatte:

Silje Sandven: er utdannet lærer med fordypning i spesialpedagogikk. Silje har arbeidet åtte år som kontaktlærer og spesialpedagog, ett år som styrer i privat barnehage og siden 2013 har hun arbeidet med lærlinger og fagopplæring.

Kristine Ellefsen: er utdannet lærer med videreutdanning innen de spesialpedagogiske feltene TPO (tilpasset opplæring) og ASK (Alternativ og supplerende kommunikasjon). Kristine har arbeidet 17 år som spesialpedagog og kontaktlærer. Hun har flere års erfaring som kurs- og foredragsholder. Kristine startet hos opplæringskontoret desember 2021.

  • Det er opplæringskontoret og lærlingen som inngår lærekontrakt, mens opplæringen blir gjennomført i en eller flere av medlemsbedriftene.
  • Opplæringskontoret har ansvaret for at lærlingen får skikkelig opplæring i forhold til fagplan for faget.
  • Opplæringskontoret tar seg av de administrative oppgavene som følger med det å ha lærling.
  • Opplæringskontoret har ansvar for å følge opp lærlingene med evaluering underveis i læretiden.

I tillegg har opplæringskontoret andre viktige oppgaver som:

  • rekrutteringstiltak
  • lærlingsamlinger
  • markedsføring av fag
  • koordinering og planlegging av utplasseringer

Opplæringskontoret har lærebedrifter og følger opp lærlinger i hele Rogaland.