Fagbrev på jobb?

Fagbrev på jobb?

Opplæringskontor for Barne- og ungdomsarbeiderfag tilbyr ordning for fagbrev på jobb. 

Vi sørger for:

 • Godkjent Lærekontrakt og arbeidsavtale
 • Godkjenning som lærebedrift og faglig leder
 • Vi leverer alt materiell dere og kandidaten trenger for opplæring
 • Teorikurs i Barne- og ungdomsarbeiderfaget
 • Nettbasert arbeidsbok med personlig veiledning og tilbakemelding
 • Oppfølging av kandidat til fagbrev på jobb og lærebedrift gjennom hele opplæringsperioden
 • Eksamensforberedende kurs
 • Fagprøveforberedende kurs
 • Oppmelding til fagprøve

Hva forventer vi av dere som opplæringsbedrift?

 • At dere gir kandidaten praktisk opplæring i henhold til læreplan for Barne- og ungdomsarbeiderfaget i samarbeid med OKBU
 • At kandidaten får prøve seg ut i praksis innen alle fagområder
 • At dere sender kandidatene på alle kursdager hos oss slik at de får god opplæring i teorien for faget

Forutsetninger for å benytte ordningen

 • Kandidaten må dokumentere minimum 12 måneders praksis i faget, i 80% stilling eller mer. Dersom kandidaten har mer enn 48.mnd praksis gjelder praksiskandidatordningen.​
 • Kandidaten må være i et arbeidsforhold i minst 50 prosent stilling.​
 • Kandidaten er voksen og ufaglært i faget. ​
 • Kandidaten må ha fullført grunnskole. Det ikke krav om fullført videregående opplæring​
 • Opplæringskontoret legger opp til et læreløp for hver enkelt der det planlegges inn eksamen i Barne- og ungdomsarbeiderfaget.​
  Den må fullføres før fagprøven kan gjennomføres.

Tilskudd:

Lærebedrift tilskudd pr. mnd. for ansatte som velger å ta fagbrev på jobb for tilrettelegging til opplæring. 

Hvem kan ta fagbrev på jobb?

Fagbrev på jobb passer for kandidater som ikke har godkjent videregående utdannelse, og mindre enn fem års arbeidserfaring.

Det vil gjøres en individuell vurdering for hver kandidat der vi ser på tidligere praksis, og hvor mye som gjenstår av læretid før fagprøve. Det vil bli maks 3 år (100%) og minimum 1 års varighet på kontrakt, avhengig av tidligere praksis. Det er mulig å arbeide deltid, men læretiden vil da bli tilsvarende lengre.

For mer informasjon, og avtale om kontrakt for fagbrev på jobb:

 • Kristine Ellefsen
 • m: 91701931
 • e: kristine@okbu.no