Vår jobb

Opplæringskontorets jobb er å legge tilrette for at bedriftene skal kunne ta inn lærlinger og tilby læreplasser innen Barne- & ungdomsarbeiderfaget. Vårt mål er å tilby spennende læreplasser til dyktige lærlinger.

Fordeler ved å være lærebedrift via OKBU opplæringskontor for Barne- & ungdomsarbeiderfaget:

I Rogaland finnes det rundt 2000 godkjente lærebedrifter i ulike fag. Omlag 80% av disse er tilknyttet et opplæringskontor. Fordelen ved å benytte seg av et opplæringskontor er at vi tar jobben med lærlingen. Som lærebedrift via oss får dere alt som trengs for å gi opplæring i henhold til plan for opplæring i bedrift. Vi sørger for alt materiell, kurs for lærlinger, oppgavebok på nett, retting og veiledning.

OKBU administrerer alt som har med lærlingene å gjøre:

 • Vi tar den hele den administrative jobben! Det innebærer bl.a.: kontrakter, arbeidsavtale, godkjenning som lærebedrift og faglig leder, vi er kontaktperson mot Fylket, retter oppgaver og oppmelding til fagprøve.
 • Formidler lærlinger til læreplasser
 • Utplassering av lærlinger i andre bedrifter hvis lærebedriften mangler relevante opplæringsmuligheter i enkelte moduler.
 • Være bedriftenes og lærlingenes kontaktorgan mot myndighetene vedr. fagopplæring.
 • Opplæringskontoret tar det juridiske ansvaret for opplæringen.
 • Vi følger opp lærlingen gjennom hele læretiden med besøk og halvårsvurdering etter gjeldende regelverk

OKBU tilbyr alt materiell lærlingen trenger underveis i læreløpet. Dette inkluderer:

 • kontrakter og arbeidsavtale
 • lokal opplæringsplan, tilpasses etter behov
 • nettbasert Kompetansebok
 • veiledning på nett
 • logg med personlig tilbakemelding/retting underveis utført av opplæringskontoret
 • oppdaterte læreplaner
 • lærlingesamlinger med fagkurs, vanligvis en samling/kurs pr. semester.
 • individuell veiledning
 • individuell tilrettelegging ved behov

OKBU Rekrutterer søkere til fagene:

 • Holder tett kontakt med ungdomsskolen, videregående skoler og fylkeskommunen.
 • Deltar på yrkesmesser.