Om oss

Hvem er vi? OKBU Opplæringskontor Barne- og ungdomsarbeiderfag har to ansatte:

Silje Sandven: er utdannet lærer med fordypning i spesialpedagogikk. Silje har arbeidet åtte år som kontaktlærer og spesialpedagog, ett år som styrer i privat barnehage og de siste syv årene med lærlinger og fagopplæring.

Veslemøy Eek Johannessen: utdannet Barne- og ungdomsarbeider med videreutdannelse. Hun har 20 års erfaring fra skole, barnehage og bolig. Hun startet i opplæringskontoret i november 2019.

Ester Langelandsvik: utdannet Barne- og ungdomsarbeider, samt fagbrev innen Kontor/administrasjonsfaget. Ester har arbeidet med lærlinger i ulike fag siden 2016.

  • Det er opplæringskontoret og lærlingen som inngår lærekontrakt, mens opplæringen blir gjennomført i en eller flere av medlemsbedriftene.
  • Opplæringskontoret har ansvaret for at lærlingen får skikkelig opplæring i forhold til fagplan for faget.
  • Opplæringskontoret tar seg av de administrative oppgavene som følger med det å ha lærling.
  • Opplæringskontoret har ansvar for å følge opp lærlingene med evaluering underveis i læretiden.

I tillegg har opplæringskontoret andre viktige oppgaver som:

  • rekrutteringstiltak
  • lærlingsamlinger
  • markedsføring av fag
  • koordinering og planlegging av utplasseringer

Opplæringskontoret har avdeling i Haugesund og Stavanger.