Om oss

Hvem er vi? OKBU Opplæringskontor Barne- og ungdomsarbeiderfag har to ansatte:

Silje Sandven: er utdannet lærer med fordypning i spesialpedagogikk. Silje har arbeidet åtte år som kontaktlærer og spesialpedagog, ett år som styrer i privat barnehage og de siste fem årene med lærlinger og fagopplæring.

Ståle Bjørnsen: er utdannet lærer, i tillegg har han en bachelor i ledelse og økonomi. Ståle har erfaring som lærer på videregående skole, fra SFO og arbeid med barn med spesielle behov. De siste ti årene har Ståle arbeidet med lærlinger og fagopplæring.

  • Det er opplæringskontoret og lærlingen som inngår lærekontrakt, mens opplæringen blir gjennomført i en eller flere av medlemsbedriftene.
  • Opplæringskontoret har ansvaret for at lærlingen får skikkelig opplæring i forhold til fagplan for faget.
  • Opplæringskontoret tar seg av de administrative oppgavene som følger med det å ha lærling.
  • Opplæringskontoret har ansvar for å følge opp lærlingene med evaluering underveis i læretiden.

I tillegg har opplæringskontoret andre viktige oppgaver som:

  • rekrutteringstiltak
  • lærlingsamlinger
  • markedsføring av fag
  • koordinering og planlegging av utplasseringer

 

Opplæringskontoret har avdeling i Haugesund og Stavanger.