Økonomi/tilskudd

Lærebedriften dekker lærlingens lønn. En lærling med to års læretid skal ha en årslønn utbetalt, (fagarbeider) fordelt på to år. Dette gir ett lønnsnitt på 50% lønn pr år, lønnes eksempelvis slik:

  1. Læreår: 40 % av fagarbeider lønn
  2. Læreår: 60 % av fagarbeider lønn

Tilskudd: Lærebedrifter får tilskudd pr. mnd. for å gi opplæring i bedrift. Dette tilskuddet utbetales etterskuddvis hver 6. mnd fra Opplæringskontoret. OKBU opplæringskontor Barne- & Ungdomsarbeiderfag driftes av lærlingtilskudd. Lærlingetilskuddet blir fordelt mellom lærebedrift og Opplæringskontor etter prosent-sats satt av styret i opplæringskontoret. pr. i dag utbetales minimum 60% av tilskudd til lærebedrift.