Fagbrev på jobb?

Fagbrev på jobb?

Opplæringskontor for Barne- og ungdomsarbeiderfag tilbyr ordning for fagbrev på jobb. 

Vi sørger for:

 • Godkjent Lærekontrakt og arbeidsavtale
 • Godkjenning av dere som lærebedrift og faglig leder
 • Vi leverer alt materiell dere og kandidaten trenger for opplæring
 • Teorikurs i Barne- og ungdomsarbeiderfaget -gjennomføres på kveldstid
 • Nettbasert loggbok med personlig veiledning og tilbakemelding
 • Saksbehandler som følger opp kandidat og bedrift gjennom hele opplæringsperioden
 • Eksamensforberedende kurs
 • Fagprøveforberedende kurs
 • Oppmelding til eksamen
 • Oppmelding til fagprøve

Hva forventer vi av dere som opplæringsbedrift?

 • At dere gir kandidaten praktisk opplæring i henhold til læreplan for Barne- og ungdomsarbeiderfaget
 • At kandidaten får prøve seg ut i praksis innen alle fagområder
 • At dere sender kandidatene på alle kursdager hos oss slik at de får god opplæring i teorien for faget

Tilskudd:

Dere får lærebedrift tilskudd pr. mnd. for ansatte som velger å ta fagbrev på jobb. 

Hvem kan ta fagbrev på jobb?

Fagbrev på jobb passer for kandidater som ikke har godkjent videregående utdannelse, og mindre enn fem års arbeidserfaring.

Det vil gjøres en individuell vurdering for hver kandidat der vi ser på tidligere praksis, og hvor mye som gjenstår av læretid før fagprøve. Det vil bli maks 4 års varighet (100%) og minimum 1 års varighet, avhengig av tidligere praksis. Det er mulig å arbeide deltid, men læretiden vil da bli tilsvarende lengre.

NB:

Det finnes ordninger for alle som ønsker å ta fagbrev, så kandidater med annen videregående bakgrunn eller mer enn fem års arbeidserfaring kan gå egne løp, spør oss!

For mer informasjon, og avtale om kontrakter:

Silje Sandven 93 411 413